SCHŮZKA RODIČŮ

Čtvrtek 5. září od 16 hodin.

Program: seznámení se školním řádem, ŠVP. Akce pro děti, pro děti a rodiče, projekty, částka SRPDŠ, nabídka aktivit pro předškoláky.

Uvítáme účast všech rodičů, pokud možno bez dětí.