SCHŮZKA RODIČŮ

Čtvrtek 5. září od 16 hodin. Program: seznámení se školním řádem, ŠVP. Akce pro děti, pro děti a rodiče, projekty, částka SRPDŠ, nabídka aktivit pro předškoláky. Uvítáme účast všech rodičů, pokud možno bez dětí.